Jesus Is Lord Lyrics Kanye West( Kanye Omari West ) ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Kanye West( Kanye Omari West ) > Jesus Is King > Jesus Is Lord

Kanye West( Kanye Omari West )Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

Kanye West( Kanye Omari West )

Jesus Is Lord

Every knee shall bow
Every tongue confess
Jesus is Lord
Jesus is Lord

Every knee shall bow
Every tongue confess
Jesus is Lord
Jesus is Lord
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics